Vanliga frågor

 • Vad är det som avgör storleken på produkten?
  Dimensioner på solceller, krav på högtalare och batteristorlek.
 • Varför används solceller?
  Installationen blir mer ekonomisk och ekologiskt hållbar. Dessutom slipper man kablar på lekplatsen.
 • Är batterier nödvändiga?
  Batterierna lagrar energin från solcellerna. På så sätt fungerar enheten i fyra timmar utan avbrott. Solcellerna och batterierna klarar av att driva enheten i minst två år innan batterierna måste bytas. Vi rekommenderar att Son-X Octavia användas inom temperaturintervallet -10 till + 60° C.
 • Varför är solcellerna täckta med glas istället för plast?
  Glaset skyddar solcellerna och tillåter grov rengöring med lösningsmedel mot t ex klotter.